Skip to main content

University Sponsored Research Projects

The list of faculty members awarded Research Seed Money for Research as on 12.05.2022:

Sr. No. Name of Investigator  Sanctioned Amount  Sanctioned Date 
1  Dr. Bawa Singh  150000 28.03.2014
2  Dr. Naresh Singla  150000 28.03.2014
3  Dr. Amandeep Singh  150000 28.03.2014
4  Dr. Puneet Pathak  150000 28.03.2014
5  Dr. Mahesh Khularia  291000 28.03.2014
6  Dr. Raj Kumar  300000 28.03.2014
7  Dr. Puneeta Pandey  300000 28.03.2014
8  Dr. Felix Bast  300000 28.03.2014
9  Dr. Sandeep Singh  300000 28.03.2014
10  Dr. Pankaj Bhardwaj  300000 28.11.2014
11  Dr. Sanjeev Thakur  300000 28.11.2014
12  Dr. Anil K Mantha  300000 28.11.2014
13  Dr. Vikas Jaitak  300000 28.11.2014
14  Dr. Vinod Kumar  300000 28.11.2014
15  Dr. Achchhe Lal Sharma  300000 28.11.2014
16  Dr. Kamlesh Yadav  300000 28.11.2014
17  Dr. Surinder Khurana  187500 28.11.2014
18  Dr. Dhanya M.S.  300000 28.11.2014
19  Dr. Yogalakshmi K N  300000 28.11.2014
20  Dr. Ramanpreet Kaur  150000 28.11.2014
21  Dr. Deepak Kumar  150000 28.11.2014
22  Dr. Anjana Munshi  300000 28.11.2014
23  Dr. Harish Chander  300000 28.11.2014
24  Dr. Nishtha Kaushiki  150000 28.11.2014
25  Dr. Preeti Khetarpal  300000 08.12.2014
26  Dr. Monisha Dhiman  300000 08.12.2014
27 Dr. K. Milan Kumar Sharma 300000 22.04.2016
28 Dr. Jitendra Kumar Pattnaik 300000 22.04.2016
29 Dr. L. T. S. Guite 240000 22.04.2016
30 Dr. Kiran Kumari Singh 265000 22.04.2016
31 Dr. R. K. Chaitanya 300000 22.04.2016
32 Dr. Jyoti Parkash 300000 22.04.2016
33 Dr. Jainendra K . Verma 150000 22.04.2016
34 Dr. Jajati Keshari Parida  150000 22.04.2016
35 Dr. Sandeep Kaur 150000 22.04.2016
36 Dr. Pabitra K. Mishra 150000 22.04.2016
37 Dr. Neeraj Kumar 300000 22.04.2016
38 Dr. Sabyasachi Senapati 300000 22.04.2016
39 Dr. Pradeep Kumar 300000 22.04.2016
40 Dr. RamaKrishna Wusirika 300000 22.04.2016
41 Dr. Vinay Kumar 300000 22.04.2016
42 Dr. Tarun Arora 150000 22.04.2016
43 Dr. Rajendra Singh Dhayal 300000 22.04.2016
44 Dr. J. N. Babu 300000 22.04.2016
45 Dr. Krishna Kumar Haldar 300000 22.04.2016
46 Dr. Anoop Kumar 300000 22.04.2016
47 Dr. Sachin Kumar 300000 22.04.2016
48 Dr. Sunil Mittal 300000 22.04.2016
49 Dr. Shashank Kumar 300000 22.04.2016
50 Dr. Aklank Jain 300000 22.04.2016
51 Dr. Pramod Kumar Kushawaha 300000 22.04.2016
52 Dr. Somesh Baranwal 300000 22.04.2016
53 Dr. Malkhey Verma 300000 22.04.2016
54 Dr. Satwinder Singh 300000 22.04.2016
55 Dr.Amandeep Kaur 300000 23.02.2017
56 Dr.Sunil Kumar Singh 300000 23.02.2017
57 Dr.Thamil Mani Sivanandam 300000 23.02.2017
58 Dr.Krishna Kumar Choudhary 300000 23.02.2017
59 Dr.Vikas Rathee 300000 23.02.2017
60 Dr. Rajesh Kumar 300000 18.05.2017
61 Dr. Sudheer Singh Verma 300000 18.05.2017
62 Dr. Gauree Shankar 300000 18.05.2017
63 Dr. Yashi Srivastva 300000 18.05.2017
64 Dr. Khetan Shevanki 300000 18.05.2017
65 Dr. Vinod Arya 300000 18.05.2017
66 Dr. Chidanand Patil 300000 18.05.2017
67 Dr. Ashok Kumar Pathak 300000 18.05.2017
68 Dr. Rakesh Kumar 300000 18.05.2017
69 Prof. P.Ramarao 300000 18.05.2017
70 Dr. Manju Jain 300000 11.01.2018
71 Dr. Dhanraj sharma 150000 12.12.2018
72 Dr. Paramveer Singh 150000 15.04.2019
73 Dr. Biplab Banerjeet 300000 21.05.2019
74 Dr. Chhavi Garg 150000 24.07.2019
75 Dr. Rubal Kanozia 150000 27.09.2019
76 Dr. Jasvinder Singh Bhatti, 300000 11.03.2020
77 Dr. Debapriya Garabadu 300000 11.03.2020
78 Dr. Anugraha Merin Rajan 150000 11.03.2020
79 Dr. Shubhdip Kaur 150000 11.03.2020
80 Dr. Sajad Ahmad Najar 150000 11.03.2020
81 Dr. Puneet Kumar 300000 12.03.2020
82 Dr. Anjana Bali 300000 17.03.2020
83 Dr. Anand Thakur 105000 17.06.2020
84 Dr. Suresh Thareja 300000 17.06.2020
85 Dr. Vinay Kumar Bari 300000 17.06.2020
86 Dr. Dharmendra Singh 300000 17.06.2020
87 Dr. D. Hari Krishna Reddy 300000 17.06.2020
88 Dr. Uma Shanker 300000 17.06.2020
89 Dr. Virender Singh 300000 12.10.2020
90 Dr. SK. Mustak 300000 25.11.2020
91 Dr. K. Krishnakanta Singh 300000 07.01.2021
92 Dr. Surjeet Singh Dhaka 150000 11.01.2021
93 Dr. Ajay Kumar 300000 11.02.2021
94 Dr. Pritam Chand  300000 11.02.2021
95 Dr. Mahesh Kumar Meena 150000 11.02.2021
96 Dr. S. Binthu Mathavan 150000 11.02.2021
97 Dr. Debarshi Sarkar 300000 11.02.2021
98 Dr. Lakhvir Kaur Lezia 149900 11.02.2021
99 Dr. Surender Kumar Sharma 300000 11.02.2021
100 Dr. Parvinder Singh 296000 11.02.2021
101 Dr. Nasir Salam 300000 11.02.2021
102 Dr. Prashant S. Alegaonkar 300000 11.02.2021
103 Dr. Ravindresh Chhabra 300000 11.02.2021
104 Dr. Harmanpreet Singh Kapoor 300000 11.02.2021
105 Dr. Prafulla Kumar Sahoo 300000 11.02.2021
106 Dr. Pushpinder Singh 150000 11.02.2021
107 Dr. Dilshith Azeezul Kabeer 150000 11.02.2021
108 Dr. Sanjeev Kumar 150000 11.02.2021
109 Dr. Manabhanjan Meher 145000 11.02.2021
110 Dr. Deepak Kumar Pandey 150000 11.02.2021
111 Dr. Ashwani Kumar 150000 11.02.2021
112 Dr. Vipan Pal Singh 145000 11.02.2021
113 Dr. Shankar Lal Bika 150000 11.02.2021
114 Dr. Rajni Sahota 150000 11.02.2021
115 Dr. Prithvi Raj 145000 11.02.2021
116 Dr. Shahila Zafar 150000 23.04.2021
117 Dr. Ruchita Verma 150000 04.08.2021
118 Dr. Eronimus A 150000 08.11.2021
119 Dr. Kousik Giri 300000 08.11.2021
Grand Total 29869400