Skip to main content

University Sponsored Research Projects

The list of faculty members awarded Research Seed Money for Research as on 18.01.2024:

Sr. No. Name of Investigator   Sanctiond Amount  Sanctiond Date  Upto
1 Dr. Bawa Singh 150000 28.03.2014 27.03.2016
2 Dr. Naresh Singla 150000 28.03.2014 27.03.2016
3 Dr. Amandeep Singh 150000 28.03.2014 27.03.2016
4 Dr. Puneet Pathak 150000 28.03.2014 27.03.2016
5 Dr. Mahesh Khularia 291000 28.03.2014 27.03.2016
6 Dr. Raj Kumar 300000 28.03.2014 27.03.2016
7 Dr. Puneeta Pandey 300000 28.03.2014 27.03.2016
8 Dr. Felix Bast 300000 28.03.2014 27.03.2016
9 Dr. Sandeep Singh 300000 28.03.2014 27.03.2016
10 Dr. Pankaj Bhardwaj 300000 28.11.2014 27.11.2016
11 Dr. Sanjeev Thakur 300000 28.11.2014 27.11.2016
12 Dr. Anil K Mantha 300000 28.11.2014 27.11.2016
13 Dr. Vikas Jaitak 300000 28.11.2014 27.11.2016
14 Dr. Vinod Kumar 300000 28.11.2014 27.11.2016
15 Dr. Achchhe Lal Sharma 300000 28.11.2014 27.11.2016
16 Dr. Kamlesh Yadav 300000 28.11.2014 27.11.2016
17 Dr. Surinder Khurana 187500 28.11.2014 27.11.2016
18 Dr. Dhanya M.S. 300000 28.11.2014 27.11.2016
19 Dr. Yogalakshmi K N 300000 28.11.2014 27.11.2016
20 Dr. Ramanpreet Kaur 150000 28.11.2014 27.11.2016
21 Dr. Deepak Kumar 150000 28.11.2014 27.11.2016
22 Dr. Anjana Munshi 300000 28.11.2014 27.11.2016
23 Dr. Harish Chander 300000 28.11.2014 27.11.2016
24 Dr. Nishtha Kaushiki 150000 28.11.2014 27.11.2016
25 Dr. Preeti Khetarpal 300000 08.12.2014 07.12.2016
26 Dr. Monisha Dhiman 300000 08.12.2014 07.12.2016
27 Dr. K. Milan Kumar Sharma 300000 22.04.2016 21.04.2018
28 Dr. Jitendra Kumar Pattnaik 300000 22.04.2016 21.04.2018
29 Dr. L. T. S. Guite 240000 22.04.2016 21.04.2018
30 Dr. Kiran Kumari Singh 265000 22.04.2016 21.04.2018
31 Dr. R. K. Chaitanya 300000 22.04.2016 21.04.2018
32 Dr. Jyoti Parkash 300000 22.04.2016 21.04.2018
33 Dr. Jainendra K . Verma 150000 22.04.2016 21.04.2018
34 Dr. Jajati Keshari Parida  150000 22.04.2016 21.04.2018
35 Dr. Sandeep Kaur 150000 22.04.2016 21.04.2018
36 Dr. Pabitra K. Mishra 150000 22.04.2016 21.04.2018
37 Dr. Neeraj Kumar 300000 22.04.2016 21.04.2018
38 Dr. Sabyasachi Senapati 300000 22.04.2016 21.04.2018
39 Dr. Pradeep Kumar 300000 22.04.2016 21.04.2018
40 Dr. RamaKrishna Wusirika 300000 22.04.2016 21.04.2018
41 Dr. Vinay Kumar 300000 22.04.2016 21.04.2018
42 Dr. Tarun Arora 150000 22.04.2016 21.04.2018
43 Dr. Rajendra Singh Dhayal 300000 22.04.2016 21.04.2018
44 Dr. J. N. Babu 300000 22.04.2016 21.04.2018
45 Dr. Krishna Kumar Haldar 300000 22.04.2016 21.04.2018
46 Dr. Anoop Kumar 300000 22.04.2016 21.04.2018
47 Dr. Sachin Kumar 300000 22.04.2016 21.04.2018
48 Dr. Sunil Mittal 300000 22.04.2016 21.04.2018
49 Dr. Shashank Kumar 300000 22.04.2016 21.04.2018
50 Dr. Aklank Jain 300000 22.04.2016 21.04.2018
51 Dr. Pramod Kumar Kushawaha 300000 22.04.2016 21.04.2018
52 Dr. Somesh Baranwal 300000 22.04.2016 21.04.2018
53 Dr. Malkhey Verma 300000 22.04.2016 21.04.2018
54 Dr. Satwinder Singh 300000 22.04.2016 21.04.2018
55 Dr.Amandeep Kaur 300000 23.02.2017 22.02.2019
56 Dr.Sunil Kumar Singh 300000 23.02.2017 22.02.2019
57 Dr.Thamil Mani Sivanandam 300000 23.02.2017 22.02.2019
58 Dr.Krishna Kumar Choudhary 300000 23.02.2017 22.02.2019
59 Dr.Vikas Rathee 150000 23.02.2017 22.02.2019
60 Dr. Rajesh Kumar 300000 18.05.2017 17.05.2019
61 Dr. Sudheer Singh Verma 300000 18.05.2017 17.05.2019
62 Dr. Gauree Shankar 300000 18.05.2017 17.05.2019
63 Dr. Yashi Srivastva 300000 18.05.2017 17.05.2019
64 Dr. Khetan Shevanki 300000 18.05.2017 17.05.2019
65 Dr. Vinod Arya 300000 18.05.2017 17.05.2019
66 Dr. Chidanand Patil 300000 18.05.2017 17.05.2019
67 Dr. Ashok Kumar Pathak 300000 18.05.2017 17.05.2019
68 Dr. Rakesh Kumar 300000 18.05.2017 17.05.2019
69 Prof. P.Ramarao 300000 18.05.2017 17.05.2019
70 Dr. Manju Jain 300000 11.01.2018 10.01.2020
71 Dr. Dhanraj sharma 150000 12.12.2018 11.12.2020
72 Dr. Paramveer Singh 150000 15.04.2019 14.04.2021
73 Dr. Biplab Banerjee 300000 21.05.2019 20.05.2021
74 Dr. Chhavi Garg 150000 24.07.2019 23.07.2021
75 Dr. Rubal Kanozia 150000 27.09.2019 26.09.2021
76 Dr. Jasvinder Singh Bhatti, 300000 11.03.2020 10.03.2022
77 Dr. Debapriya Garabadu 300000 11.03.2020 10.03.2022
78 Dr. Anugraha Merin Rajan 150000 11.03.2020 10.03.2022
79 Dr. Shubhdip Kaur 150000 11.03.2020 10.03.2022
80 Dr. Sajad Ahmad Najar 150000 11.03.2020 10.03.2022
81 Dr. Puneet Kumar 300000 12.03.2020 11.03.2022
82 Dr. Anjana Bali 300000 17.03.2020 16.03.2022
83 Dr. Anand Thakur 105000 17.06.2020 16.06.2022
84 Dr. Suresh Thareja 300000 17.06.2020 16.06.2022
85 Dr. Vinay Kumar Bari 300000 17.06.2020 16.06.2022
86 Dr. Dharmendra Singh 300000 17.06.2020 16.06.2022
87 Dr. D. Hari Krishna Reddy 300000 17.06.2020 16.06.2022
88 Dr. Uma Shanker 300000 17.06.2020 16.06.2022
89 Dr. Virender Singh 300000 12.10.2020 11.10.2022
90 Dr. SK. Mustak 300000 25.11.2020 24.11.2022
91 Dr. K. Krishnakanta Singh 300000 07.01.2021 06.01.2023
92 Dr. Surjeet Singh Dhaka 150000 11.01.2021 10.01.2023
93 Dr. Ajay Kumar 300000 11.02.2021 10.02.2023
94 Dr. Pritam Chand  300000 11.02.2021 10.02.2023
95 Dr. Mahesh Kumar Meena 150000 11.02.2021 10.02.2023
96 Dr. S. Binthu Mathavan 150000 11.02.2021 10.02.2023
97 Dr. Debarshi Sarkar 300000 11.02.2021 10.02.2023
98 Dr. Lakhvir Kaur Lezia 149900 11.02.2021 10.02.2023
99 Dr. Surender Kumar Sharma 300000 11.02.2021 10.02.2023
100 Dr. Parvinder Singh 296000 11.02.2021 10.02.2023
101 Dr. Nasir Salam 300000 11.02.2021 10.02.2023
102 Dr. Prashant S. Alegaonkar 300000 11.02.2021 10.02.2023
103 Dr. Ravindresh Chhabra 300000 11.02.2021 10.02.2023
104 Dr. Harmanpreet Singh Kapoor 300000 11.02.2021 10.02.2023
105 Dr. Prafulla Kumar Sahoo 300000 11.02.2021 10.02.2023
106 Dr. Pushpinder Singh 150000 11.02.2021 10.02.2023
107 Dr. Dilshith Azeezul Kabeer 150000 11.02.2021 10.02.2023
108 Dr. Sanjeev Kumar 150000 11.02.2021 10.02.2023
109 Dr. Manabhanjan Meher 145000 11.02.2021 10.02.2023
110 Dr. Deepak Kumar Pandey 150000 11.02.2021 10.02.2023
111 Dr. Ashwani Kumar 150000 11.02.2021 10.02.2023
112 Dr. Vipan Pal Singh 145000 11.02.2021 10.02.2023
113 Dr. Shankar Lal Bika 150000 11.02.2021 10.02.2023
114 Dr. Rajni Sahota 150000 11.02.2021 10.02.2023
115 Dr. Prithvi Raj 145000 11.02.2021 10.02.2023
116 Dr. Shahila Zafar 150000 23.04.2021 22.04.2023
117 Dr. Ruchita Verma 150000 04.08.2021 03.08.2023
118 Dr. Eronimus A 150000 08.11.2021 07.11.2023
119 Dr. Kousik Giri 300000 08.11.2021 08.11.2023
120 Dr. Rebeka Debbarma 150000 12.05.2022 11.05.2024
121 Dr. Kulin Kumar Joshi 150000 12.05.2022 11.05.2024
122 Dr. Rishpal Singh Virk 150000 12.05.2022 11.05.2024
123 Dr. Rishabh Shrivastava 150000 12.05.2022 11.05.2024
124 Dr. Bali Bahadur 150000 19.05.2022 18.05.2024
125 Dr. Jeyavel,S. 150000 19.05.2022 18.05.2024
126 Dr. Kaluram Palsaniya 150000 19.05.2022 18.05.2024
127 Dr. Hareet Kumar Meena 150000 19.05.2022 18.05.2024
128 Dr. Santosh Kumar 150000 19.05.2022 18.05.2024
129 Dr. Suraj Kumar 150000 19.05.2022 18.05.2024
130 Dr. Amit Kumar Singh Kushawaha 150000 19.05.2022 18.05.2024
131 Dr. Karnati Kiran Kumar  150000 19.05.2022 18.05.2024
132 Dr. Florence Guite 150000 19.05.2022 18.05.2024
133 Dr. Sukhdev Singh 150000 19.05.2022 18.05.2024
134 Dr. Hareesh Kumar. T 150000 19.05.2022 18.05.2024
135 Dr. Arti Sharma 300000 19.05.2022 18.05.2024
136 Dr. Saraboji Kadhirvel  300000 19.05.2022 18.05.2024
137 Dr. Suparna Tewari 300000 19.05.2022 18.05.2024
138 Dr. Rahul Mukherjee 300000 19.05.2022 18.05.2024
139 Dr. Vamdev Pathak 300000 19.05.2022 18.05.2024
140 Dr. Prashant Swapnil  300000 19.05.2022 18.05.2024
141 Dr. Nirmal Renuka 300000 19.05.2022 18.05.2024
142 Dr. Vikram Deep Monga 300000 19.05.2022 18.05.2024
143 Dr. Randhir Singh 300000 19.05.2022 18.05.2024
144 Dr. Deep Singh 300000 19.05.2022 18.05.2024
145 Dr. Ravinder Kaur 150000 01.06.2022 31.05.2024
146 Dr. Lalhmangaihi Chhakchhuak 150000 27.06.2022 26.06.2024
147 Dr. Raj Kumar 150000 30.06.2022 29.06.2023
148 Dr. Sourabh Barua 300000 01.09.2022 31.08.2024
149 Dr. Baljinder Singh 300000 14.01.2023 13.01.2025
150 Dr. Ujjawal  300000 14.01.2023 13.01.2025
151 Dr. Suryanarayan Biswal 300000 14.01.2023 13.01.2025
152 Dr. Amit Singh 300000 14.01.2023 13.01.2025
153 Dr. Shruti Kanga 300000 07.02.2023 06.02.2025
154 Dr. V. Balachandar 300000 07.02.2023 06.02.2025
155 Dr. Vijay Kumar Prajapati 300000 07.02.2023 06.02.2025
156 Dr. Deepika Srivastava 150000 07.02.2023 06.02.2025
157 Dr. Jagdish  Kumar 300000 09.03.2023 08.03.2025
158 Dr. Mukesh Kumar Yadav 300000 09.03.2023 08.03.2025
159 Dr. Neelu Rawat 150000 29.03.2023 28.03.2025
160 Dr.Rohit Yadav 150000 26.07.2023 25.07.2025
161 Dr. H. Nakibapher Jones Shangpliang 300000 19.12.2023 18.12.2025
162 Dr. Sanjeev Kumar 150000 19.12.2023 18.12.2025
Total Sanctioned Amount 39319400

List of faculty members awarded Research Seed Money for Research as on 27.12.2022